contrôle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за contrôle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. contrôle (maîtrise):

Phrases:

4. contrôler (vérifier):

Преводи за contrôle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
continuous assessment SCHOOL, UNIV
drug test MED, SPORT

contrôle в PONS речника

Преводи за contrôle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. contrôle des passeports:

MOT Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за contrôle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

contrôle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

contrôle Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文