continu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за continu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.continu (continue) [kɔ̃tiny] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за continu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
continuous assessment SCHOOL, UNIV
coursework SCHOOL, UNIV
rolling news RADIO, TV

continu в PONS речника

Преводи за continu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за continu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

continu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文