contagieuse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за contagieuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за contagieuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
contagieux/-ieuse
contagieux/-ieuse
contagieux/-ieuse
contagieux/-ieuse

contagieuse в PONS речника

Преводи за contagieuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за contagieuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文