constitué във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за constitué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: constituer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за constitué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
yeomanry MILIT, HIST

constitué в PONS речника

Преводи за constitué в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за constitué в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

constitué Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文