constatation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за constatation в Френски»Английски речника

I.constatation [kɔ̃statasjɔ̃] NOUN f

constatation в PONS речника

constatation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文