consommation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за consommation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

consommation [kɔ̃sɔmasjɔ̃] NOUN f

sous-consommation <pl sous-consommations> [sukɔ̃sɔmasjɔ̃] NOUN f

Преводи за consommation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

consommation в PONS речника

Преводи за consommation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за consommation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

consommation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

consommation Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文