considération във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за considération в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

considération [kɔ̃sideʀasjɔ̃] NOUN f

Преводи за considération в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

considération в PONS речника

Преводи за considération в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

considération [kɔ̃sideʀasjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за considération в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

considération Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文