conserves във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за conserves в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. conserve (aliment en boîte):

tin Brit

semi-conserve <pl semi-conserves> [səmikɔ̃sɛʀv] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за conserves в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

conserves в PONS речника

Преводи за conserves в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

semi-conserve <semi-conserves> [s(ə)mikɔ̃sɛʀv] NOUN f

Преводи за conserves в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

conserves Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文