conseillons във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за conseillons в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller NOUN m (f)

1. conseiller (expert):

IV.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller

Вижте също: Conseiller, colère

1. colère (humeur):

2. colère:

Преводи за conseillons в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

conseillons в PONS речника

Преводи за conseillons в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

conseiller (-ère) [kɔ̃seje, -ɛʀ] NOUN m, f

Преводи за conseillons в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

conseillons Примери от PONS речника (редакционно проверени)

conseillons Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文