conseiller във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за conseiller в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller NOUN m (f)

IV.conseill|er (conseillère) [kɔ̃seje, ɛʀ] Conseiller

Вижте също: Conseiller, colère

1. colère (humeur):

wrath form
to be mad inf (contre at)
to be mad inf

Преводи за conseiller в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
conseiller/-ère m/f municipal/-e

conseiller в PONS речника

Преводи за conseiller в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

conseiller (-ère) [kɔ̃seje, -ɛʀ] NOUN m, f

Преводи за conseiller в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
conseiller(-ère) m (f)
conseiller(-ère) m (f)
conseiller(-ère) m (f) fiscal(e)
conseiller(-ère) m (f)
conseiller(-ère) m (f) conjugal(e)
conseiller(-ère) m (f) de l'emploi

conseiller Примери от PONS речника (редакционно проверени)

conseiller(-ère) m (f) de l'emploi
conseiller m du roi Québec
conseiller(-ère) m (f) fiscal(e)

conseiller Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文