consécutives във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за consécutives в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

consécut|if (consécutive) [kɔ̃sekytif, iv] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за consécutives в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

consécutives в PONS речника

consécutives Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文