conducteur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за conducteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.conduc|teur (conductrice) [kɔ̃dyktœʀ, tʀis] ADJ

II.conduc|teur (conductrice) [kɔ̃dyktœʀ, tʀis] NOUN m (f)

IV.conduc|teur (conductrice) [kɔ̃dyktœʀ, tʀis]

non-conducteur [nɔ̃kɔ̃dyktœʀ] NOUN m

I.semi-conduc|teur (semi-conductrice) <mpl semi-conducteurs> [səmikɔ̃dyktœʀ, tʀis] ADJ

Преводи за conducteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

conducteur в PONS речника

Преводи за conducteur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за conducteur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
conducteur(-trice)
conducteur(-trice) m (f) de bus
L

conducteur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

L
conducteur(-trice) m (f) de bus
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文