compte-gouttes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за compte-gouttes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

compte-gouttes, compte-goutte <pl compte-gouttes> [kɔ̃tɡut] NOUN m

Преводи за compte-gouttes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

I.dribble out VERB [Brit ˈdrɪb(ə)l -, Am ˈdrɪbəl -] (dribble [sth] out, dribble out [sth])

compte-gouttes в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文