compromis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за compromis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.compromis (compromise) [kɔ̃pʀɔmi, iz] VERB pp

compromis → compromettre

II.compromis (compromise) [kɔ̃pʀɔmi, iz] ADJ

Вижте също: compromettre

Преводи за compromis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

compromis в PONS речника

Преводи за compromis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за compromis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

compromis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文