compris във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за compris в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.compris (comprise) [kɔ̃pʀi, iz] VERB pp

compris → comprendre

II.compris (comprise) [kɔ̃pʀi, iz] ADJ (inclus)

Вижте също: comprendre

1. comprendre (saisir le sens de):

3. comprendre:

1. comprendre (saisir le sens de):

3. comprendre:

Преводи за compris в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

compris в PONS речника

Преводи за compris в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: comprendre

Индивидуални преводни двойки

Преводи за compris в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

compris Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文