comprimé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за comprimé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

comprimé [kɔ̃pʀime] NOUN m PHARM

Преводи за comprimé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
dexie inf
benny inf

comprimé в PONS речника

Преводи за comprimé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за comprimé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

comprimé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文