compréhension във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за compréhension в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

compréhension [kɔ̃pʀeɑ̃sjɔ̃] NOUN f

Преводи за compréhension в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
comprehension SCHOOL, UNIV
aural SCHOOL

compréhension в PONS речника

Преводи за compréhension в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за compréhension в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

compréhension Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文