composé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за composé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.composé (composée) [kɔ̃poze] VERB pp

composé → composer

II.composé (composée) [kɔ̃poze] ADJ

III.composé (composée) [kɔ̃poze] ADJ

Вижте също: composer

Преводи за composé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

composé в PONS речника

Преводи за composé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за composé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

composé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文