comportement във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за comportement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

comportement [kɔ̃pɔʀtəmɑ̃] NOUN m

Преводи за comportement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

comportement в PONS речника

Преводи за comportement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

comportement [kɔ̃pɔʀtəmɑ̃] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за comportement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

comportement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

comportement Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文