complet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за complet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.compl|et (complète) [kɔ̃plɛ, ɛt] ADJ

2. complet (sans manques):

4. complet (plein):

complet-veston <pl complets-veston> [kɔ̃plɛvɛstɔ̃] NOUN m dated

Преводи за complet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

complet в PONS речника

Преводи за complet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

complet (-ète) [kɔ̃plɛ, -ɛt] ADJ

Преводи за complet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

complet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文