communale във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за communale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.commun|al (communale) <mpl communaux> [kɔmynal, o] ADJ ADMIN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за communale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

communale в PONS речника

Преводи за communale в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за communale в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

communale Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文