commercial във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за commercial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.commerc|ial (commerciale) <mpl commerciaux> [kɔmɛʀsjal, o] ADJ

II.commerc|ial (commerciale) <mpl commerciaux> [kɔmɛʀsjal, o] NOUN m (f)

I.technico-commerc|ial (technico-commerciale) <mpl technico-commerciaux> [teknikokɔmɛʀsjal, o] ADJ

II.technico-commerc|ial (technico-commerciale) <mpl technico-commerciaux> [teknikokɔmɛʀsjal, o] NOUN m (f) (personne)

Преводи за commercial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

commercial в PONS речника

Преводи за commercial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.commercial(e) <-aux> [kɔmɛʀsjal, jo] ADJ

II.commercial(e) <-aux> [kɔmɛʀsjal, jo] NOUN m(f)

I.technico-commercial(e) <technico-commerciaux> [tɛknikokɔmɛʀsjal, jo] ADJ

II.technico-commercial(e) <technico-commerciaux> [tɛknikokɔmɛʀsjal, jo] NOUN m(f) COM

Индивидуални преводни двойки

Преводи за commercial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

commercial Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文