commandes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за commandes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.commander à VERB trans obj.indir.

1. commande COM:

3. commande TECH:

Преводи за commandes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

commandes в PONS речника

Преводи за commandes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за commandes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

commandes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

remote control/-controlled

commandes Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за commandes в Френски»Английски речника

commande (automatique/électronique)

système de commande et de régulation,

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文