commandé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за commandé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. commande COM:

3. commande TECH:

II.commander à VERB trans obj.indir.

Преводи за commandé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tracker ball INFOR, TECH

commandé в PONS речника

Преводи за commandé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за commandé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

commandé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

remote control/-controlled

commandé Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за commandé в Френски»Английски речника

commande (automatique/électronique)

système de commande et de régulation,

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文