comité във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за comité в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: Comité d'entreprise

sous-comité <pl sous-comités> [sukɔmite] NOUN m

Преводи за comité в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

comité в PONS речника

Преводи за comité в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Comité économique et social NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за comité в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

comité Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文