colonnes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за colonnes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

colonne ARCHIT
sur cinq colonnes à la une PRESSE
colonne humide CONSTR
colonne sèche CONSTR

Вижте също: Cinquième République, cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] ADJ NOUN mf

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] NOUN f ECOLE

demi-colonne <pl demi-colonnes> [d(ə)mikɔlɔn] NOUN f ARCHIT

Индивидуални преводни двойки

Преводи за colonnes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

colonnes в PONS речника

Преводи за colonnes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за colonnes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
column a. fig

colonnes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文