collective във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за collective в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.collect|if (collective) [kɔlɛktif, iv] ADJ

1. collectif (gén):

mass attr
group attr

III.collect|if (collective) [kɔlɛktif, iv]

Вижте също: ferme, convention

I.convention [kɔ̃vɑ̃sjɔ̃] NOUN f

1. convention (accord, contrat):

Преводи за collective в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

collective в PONS речника

Преводи за collective в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

collectif (-ive) [kɔlɛktif, -iv] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за collective в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

collective Примери от PONS речника (редакционно проверени)

collective Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文