cogner във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cogner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. cogner (frapper):

Вижте също: mur

1. mur (gén):

mur ARCHIT, CONSTR

Преводи за cogner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cogner inf
bonk inf
bop inf

cogner в PONS речника

Преводи за cogner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cogner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cogner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文