code във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за code в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sort code Brit
code civil LAW
post code Brit
code de la route MOTOR
code de la route MOTOR
passer son code inf MOTOR
code source INFOR

Вижте също: Code Napoléon

Преводи за code в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

code в PONS речника

Преводи за code в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

code-barre <codes-barres> [kɔdbaʀ] NOUN m

Преводи за code в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

code Примери от PONS речника (редакционно проверени)

code m postal

code Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

code Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文