classes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за classes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. classe ECOLE:

form Brit
form Brit
a rowdy form Brit

Phrases:

Вижте също: Classe de neige

classe-relais <pl classes-relais> [klasʀəlɛ] NOUN f

sous-classe <pl sous-classes> [suklas] NOUN f

Преводи за classes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

classes в PONS речника

Преводи за classes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. classe ECOLE:

Преводи за classes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

classes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

classes Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

classes Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文