choc във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за choc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. choc (rencontre brutale):

choc MOTOR (collision)

Вижте също: onde, État

pare-chocs, pare-choc <pl pare-chocs> [paʀʃɔk] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за choc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

choc в PONS речника

Преводи за choc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

prix-choc <prix-chocs> [pʀiʃɔk] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за choc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

choc Примери от PONS речника (редакционно проверени)

choc Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文