chinois във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chinois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.chinois (chinoise) [ʃinwa, az] ADJ

Chinois (Chinoise) [ʃinwa, az] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за chinois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
Chinois/-oise m/f
chinois/-oise

chinois в PONS речника

Преводи за chinois в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: français, français

Индивидуални преводни двойки

Преводи за chinois в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chinois Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文