chignon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chignon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to have a set-to inf
to have a spat Am inf

Преводи за chignon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chignon в PONS речника

chignon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文