chiffonnée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chiffonnée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: chiffonner

Преводи за chiffonnée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chiffonnée в PONS речника

Преводи за chiffonnée в Френски»Английски речника

chiffonnée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文