chiens във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chiens в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

maître-chien, maitre-chien <pl maîtres-chiens, maitres-chiens> [mɛtʀəʃjɛ̃] NOUN m

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] ADJ inf

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

merci mon chien inf, iron

Вижте също: saucisse, rage, quille, faïence, caravane

2. rage (fureur):

chien-chien <pl chiens-chiens> [ʃjɛ̃ʃjɛ̃] NOUN m inf

chien-assis <pl chiens-assis> [ʃjɛ̃asi] NOUN m

chien-loup <pl chiens-loups> [ʃjɛ̃lu] NOUN m

Преводи за chiens в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chiens в PONS речника

Преводи за chiens в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за chiens в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chiens Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文