cheville във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cheville в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cheville в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cheville в PONS речника

Преводи за cheville в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за cheville в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

cheville Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to be not a patch on sb/sth else Brit, Aus inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文