cheveux във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cheveux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sèche-cheveux, sèche-cheveu <pl sèche-cheveux> [sɛʃʃəvø] NOUN m

I.cheveu <pl cheveux> [ʃəvø] NOUN m

1. cheveu (poil):

cheveu mpl (chevelure):

cheveu-de-Vénus <pl cheveux-de-Vénus> [ʃəvødvenys] NOUN m BOT

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cheveux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cheveux в PONS речника

Преводи за cheveux в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sèche-cheveux [sɛʃʃəvø] NOUN m inv

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cheveux в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cheveux Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文