chauffage във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chauffage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. chauffage (utilisation de chaleur artificielle):

Преводи за chauffage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chauffage в PONS речника

Преводи за chauffage в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за chauffage в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chauffage Примери от PONS речника (редакционно проверени)

chauffage Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文