chauffée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chauffée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. chauffer (élever la température de):

1. chauffer (devenir chaud):

Вижте също: oreille, bois

1. oreille ANAT:

Phrases:

to give sb a ticking off Brit inf
bois d'ébène HIST (esclaves) fig
casser du bois inf AVIAT
Индивидуални преводни двойки

Преводи за chauffée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
warm up MOTOR, ELEC car, engine, radio:
warm up (prepare) THEAT
jack up inf

chauffée в PONS речника

Преводи за chauffée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за chauffée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chauffée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文