chasseur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chasseur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.chass|eur (chasseuse) [ʃasœʀ, øz] NOUN m (f) CHASSE

III.chass|eur (chasseuse) [ʃasœʀ, øz]

chasseur de têtes lit, fig

Вижте също: sauce

chasseur-cueilleur <pl chasseurs-cueilleurs> [ʃasœʀkœjœʀ] NOUN m

Преводи за chasseur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chasseur в PONS речника

Преводи за chasseur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за chasseur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
chasseur(-euse) m (f)

chasseur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文