change във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за change в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. changer (modifier):

1. changer (quitter):

changer de main lit, fig

Вижте също: idée, épaule, disque, chemise

1. idée (inspiration, projet):

2. idée:

4. idée (esprit):

5. disque INFOR:

disque dur INFOR
disque souple INFOR

5. chemise CONSTR:

Phrases:

I don't give two hoots Brit inf
I don't give a hoot Am inf

Преводи за change в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
bill of exchange COM, FIN

change в PONS речника

Преводи за change в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за change в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
iron for a change

change Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文