champ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за champ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. champ (domaine):

champ de bataille MILIT fig

Вижте също: sur-le-champ

Преводи за champ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
champ' m inf

champ в PONS речника

Преводи за champ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за champ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
N.F.C. (near field communication) TEL Abk

champ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文