chaise във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chaise в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. chaise MEC (support d'arbre):

Вижте също: bâton

4. bâton (dix mille francs):

bâton inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за chaise в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

chaise в PONS речника

Преводи за chaise в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за chaise в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chaise Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文