chéri във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chéri в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

chéri → chérir

III.chéri (chérie) [ʃeʀi] NOUN m (f)

Вижте също: chérir

Преводи за chéri в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
chéri/-e m/f

chéri в PONS речника

Преводи за chéri в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за chéri в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
chéri(e) m (f)
chéri(e) m (f)
chéri(e) m (f)
chéri(e) m (f)
chéri(e) m (f)

chéri Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文