chèque във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за chèque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cheque Brit
to write a cheque Brit ou check Am
a cheque Brit ou check Am for 1,000 euros
to pay in a cheque Brit ou check Am
to cross a cheque Brit ou check Am
cheque Brit
rubber cheque Brit ou Am check inf
bad cheque Brit ou check Am

chèque-vacances <pl chèques-vacances> [ʃɛkvakɑ̃s] NOUN m

chèque-voyage <pl chèques-voyage> [ʃɛkvwajaʒ] NOUN m

chèque-service <pl chèques-services> [ʃɛksɛʀvis] NOUN m ADMIN

chèque-cadeau <pl chèques-cadeaux> [ʃɛkkado] NOUN m

Преводи за chèque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chèque в PONS речника

Преводи за chèque в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

chèque-restaurant <chèques-restaurant> [ʃɛkʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

chèque-vacances <chèques-vacances> [ʃɛkvakɑ̃s] NOUN m:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за chèque в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

chèque Примери от PONS речника (редакционно проверени)

a check for ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文