certains във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за certains в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.certain (certaine) [sɛʀtɛ̃, ɛn] ADJ

2. certain (indiscutable):

II.certain (certaine) [sɛʀtɛ̃, ɛn] ADJ indéf attr

1. certain (mal défini):

Преводи за certains в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

certains в PONS речника

Преводи за certains в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.certain(e) [sɛʀtɛ̃, ɛn] ADJ indéf

III.certain(e) [sɛʀtɛ̃, ɛn] PRON pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за certains в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be sure form

certains Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文