centième във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за centième в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за centième в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

centième в PONS речника

Преводи за centième в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] ADJ antéposé

Преводи за centième в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

centième Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文