cavalier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cavalier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.caval|ier (cavalière) [kavalje, ɛʀ] ADJ

II.caval|ier (cavalière) [kavalje, ɛʀ] NOUN m (f)

IV.caval|ier (cavalière) [kavalje, ɛʀ]

Преводи за cavalier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cavalier/-ière m/f
cavalier/-ière
cavalier/-ière m/f
cavalier/-ière m/f de saut
cavalier/-ière m/f qui monte à cru
cavalier/-ière

cavalier в PONS речника

Преводи за cavalier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.cavalier (-ière) [kavalje, -jɛʀ] ADJ

II.cavalier (-ière) [kavalje, -jɛʀ] NOUN m, f

III.cavalier (-ière) [kavalje, -jɛʀ] NOUN m (f)

Преводи за cavalier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cavalier(-ère)
cavalier(-ère) m (f)
cavalier(-ière) m (f)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文