capitaine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за capitaine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. capitaine ZOOL:

capitaine de corvette MILIT, NAUT
capitaine de frégate MILIT, NAUT
capitaine de vaisseau MILIT, NAUT

Преводи за capitaine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

capitaine в PONS речника

Преводи за capitaine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за capitaine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

capitaine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文