canon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за canon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

canon à corbeaux FARM
canon à électrons PHYS
canon à neige SPORT
bush Brit

cañon, canyon [kanjɔ̃, kanjɔn] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за canon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

canon в PONS речника

Преводи за canon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за canon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
canon meau)

canon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

canon m à eau
canon meau)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文